Bavngaard Logo
Intensiv PTSD behandling

Intensiv PTSD behandling

Hvad kommer jeg ind på i bloggen?

I dette blogindlæg fortæller jeg i flere detaljer om den intensive PTSD-behandling, som anvendes i Psykiatriens Hus i Silkeborg. og som jeg tilbyder her i klinikken. Denne behandling har velfortjent fået en del omtale, og jeg vil med dette indlæg gerne understrege, at PTSD kan behandles. Derudover vil jeg fortælle, hvordan jeg tilbyder intensiv PTSD behandling i min klinik. Jeg har mulighed for at tilbyde den fulde behandling, eller vi kan sammen tilpasse den til dit behov.

PTSD kan behandles!

Jeg har den seneste tid hørt om flere tilfælde, hvor fagpersoner har fortalt patienter, klienter eller borgere, at PTSD er kronisk – altså at det ikke kan behandles, men at man må "lære at leve med det" eller "kan prøve at tage noget medicin". Jeg bliver ret målløs over dette. Det passer simpelthen ikke! PTSD kan i mange tilfælde godt behandles, og man behøver ikke slå sig til tåls med et liv med angst, flashbacks og undgåelsesadfærd.


Selvfølgelig er der nogle meget komplicerede sager, hvor det er svært, langvarigt og ikke aktuelt er muligt at behandle. Men rigtig mange mennesker vil kunne få et markant løft i livskvalitet, og en del vil endda helt slippe for diagnosen PTSD, da de ikke længere lever op til diagnosekriterierne efter behandling.


To veldokumenterede PTSD-behandlingsformer er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og PE (Prolonged Exposure). Disse metoder har vist sig effektive i behandlingen af PTSD og understøtter, at PTSD kan behandles succesfuldt hos mange individer. 

Nedenfor er to referencer til forskningsartikler der dokumenterer effekt af de to behandlingsformer.


Chen Y-R, Hung K-W, Tsai J-C, Chu H, Chung M-H, et al. Efficacy of Eye-Movement Desensitization and Reprocessing for Patients with Posttraumatic-Stress Disorder: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS ONE 9(8): e103676. doi:10.1371/journal.pone.0103676, 2014.


Powers MB, Halpern JM, Ferenschak MP, Gillihan SJ, Foa EB. A meta-analytic review of prolonged exposure for

posttraumatic stress disorder. Clinical Psychology Review.; 30:635–641. http:// dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2010.04.007, 2010.

Behandling af PTSD i psykiatrien

I mit arbejde i psykiatrien, både i Århus og Silkeborg, har jeg udført PTSD-behandlinger med både PE og EMDR. For nylig er der i Psykiatriens Hus i Silkeborg, ud fra et hollandsk forbillede afprøvet en meget effektiv kombination af disse behandlingsformer.  Dette er et godt eksempel på, at PTSD kan behandles. Jeg var så heldig at være en del af dette projekt to gange og har derfor set de positive resultater førstehånd. Desuden er jeg i færd med at skrive en forskningsopgave, hvor resultaterne også fremstår tydeligt.


Behandlingen har velfortjent fået meget opmærksomhed. Klik her for at se denne artikel og video om projektet, hvor 9 ud af 12 patienter efter seks dage ikke længere havde PTSD!

 

I dette blogindlæg vil jeg fortælle lidt mere detaljeret om, hvad denne behandling indebærer. Hvis du er interesseret i intensiv PTSD-behandling, men af en eller anden grund ikke er tilknyttet psykiatrien, kan jeg tilbyde behandlingen i min klinik, enten som et fuldt program eller i en tilpasset version.

Forløbet for intensiv PTSD behandling

Diagram der viser forløbet for intensiv ptsd behandling

Alle patienter starter med en forsamtale på 3-4 timer. Denne samtale bruges til at give information om selve behandlingen, finde mål for behandlingen, og at problemløse i forhold til eventuelle forhindringer. Man kan fx diskutere, hvem i ens netværk der kan hjælpe med praktiske pligter i hjemmet under behandlingen. Derudover gennemgår man de traumer, patienterne har været udsat for, og der laves konkrete behandlingsplaner. I den intensive PTSD-behandling kan man få bearbejdet op til seks traumer, da man arbejder med ét traume om dagen. Under forsamtalen aftales det, hvilke seks traumer man vil arbejde med og på hvilke dage.

Til sidst laves der aftaler omkring den eksponering, patienten skal arbejde med hjemme efter behandlingen og på de dage, hvor der ikke er behandling.


Behandlingen er fordelt over seks dage i løbet af to uger, med behandling tirsdag-torsdag i begge uger. Dagene med terapi er struktureret således: Om morgenen får patienterne halvanden times terapi med PE. Efter et kvarters pause er der en times fælles fysisk aktivitet med en fysioterapeut, efterfulgt af 45 minutters frokostpause. Efter frokosten følger halvanden time med EMDR, hvor der arbejdes med samme traume som om morgenen. Efter et kvarters pause afsluttes dagen med en times fælles psykoedukation.


Ovenstående er som programmet så ud i 2023, da jeg var tilknyttet. Det kan være opdateret siden.

Elementerne i intensiv PTSD behandling

Søvnproblemer

Søvnproblemer: Det er meget almindeligt, at opleve søvnproblemer efter en traumatisk oplevelse. Det kan være, man har svært ved at falde i søvn, da kroppen er urolig eller tankerne raser afsted. Det er også almindeligt, at have hyppige opvågninger fx fordi man har mareridt, eller fordi kroppen ikke slapper helt af.

PE

PE: Prolonged exposure er en anden form for traumeterapi end EMDR. Teorien er her, at vi gerne undgår at tænke på de ubehagelige hændelser vi har været udsat for. Derfor bliver de ikke bearbejdet, men bliver mere og mere skræmmende. Da de ikke bliver bearbejdet, vil de fortsætte med at dukke på som ubehagelige tanker, flashbacks eller som mareridt. I PE, går behandlingen derfor ud på at gøre det modsatte af at undgå. Man skal i stedet eksponere. Det vil sige aktivt at tænke på det ubehagelige, så oplevelserne stopper med at være så skræmmende og kroppen opdager, at det er overstået. I behandlingen genfortæller man derfor den hændelse, man har været ude for. Man skal gøre det i mange detaljer. Det vil helt naturligt øge ens angstniveau. Jo flere gange man gør det, jo mindre skræmmende vil det være. Ud over i sig selv at være en effektiv behandlingsform, vil PE om formiddagen formegetlig også være effektiv, da det får genaktiveret traumet, så det hurtigere kan blive bearbejdet om eftermiddagen med EMDR.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet: Studier har vist, at tilføjelsen af fysisk aktivitet har en effekt på behandlingen af PTSD-symptomer. I Silkeborg er der fokus på gruppebaserede aktiviteter med høj intensitet. Programmet skifter fra dag til dag og består bl.a. af øvelser på pilatesbold, cirkeltræning og løbetræning i området omkring psykiatrien.

Psykoedukation

Psykoedukation: Psykoedukation indebærer information og viden om relevante emner. Denne består af seks undervisningsgange i emnerne: psykoedukation om PTSD, søvn, håndtering af kriser, dissociation, vrede, skam og skyld samt assertivitet (sund evne til at sætte grænser).

EMDR

EMDR: En terapiform til traumebearbejdning, som jeg har skrevet et særskilt blogindlæg om.

Eksponering derhjemme

Eksponering derhjemme: Når man har PTSD, vil man oftest have en del undgåelsesadfærd. Det vil sige, at der er konkrete ting, man undgår, da det kan medføre angst og eventuelt flashbacks til det, man har været udsat for. Typiske ting at undgå er steder med mange mennesker (fx at handle, biograf, koncerter og offentlig transport), at komme bestemte steder i byen eller i landet, da det har relation til det, man har været udsat for, undgå bestemte tv-programmer og lyde fx omkring kriminalitet eller hospitaler. Når man eksponerer, skal man aktivt opsøge det, man er bange for (så længe det ikke er farligt selvfølgelig). Man skal fortsætte med at opsøge det, til man ikke længere oplever angst. Eksempel på eksomeringsplan: Gå i REMA kl. 10 om formiddagen (hvor der ikke er så mange mennesker). Bliv i butikken, indtil angstniveauet er faldet meget. Gør det flere dage i træk, indtil angsten ikke kommer så højt op. Derefter gå i REMA kl. 14 (hvor der er lidt flere) på samme måde. Når det ikke længere giver angst, kan man prøve at komme kl. 17 (mange mennesker). Når det ikke længere giver angst, kan man gå i Føtex (større butik med flere mennesker). Via eksponering lærer kroppen, at det ikke er farligt (fx at købe ind). Det er en væsentlig del af at få genvundet sin frihed i hverdagen. Man skal ikke gå for hurtigt frem, da man risikerer et nederlag, hvis angsten bliver for høj, og man må afbryde. Patienterne bliver instrueret i at eksponere derhjemme dagligt og på de dage, der ikke er behandling. I forsamtalen laves konkrete forslag til eksponeringsøvelser til den enkelte patient.

Intensiv PTSD behandling i min klinik

Fordelene ved den intensive behandling er dels af det er effektivt. Resultaterne viser, at man kan opnår markante resultater på PTSD symptomer. Den anden fordel er, at man ikke behøver at være i et langvarigt forløb, hvor man i mange måneder, skal arbjde med sin fortid. Så det er i bund og grund spørgsmål om smag og behag, om man ønsker intensiv behandling, eller foretrækker at sprede det mere ud. . Nedenfor har jeg skrevet, hvordan jeg udfører den intensive behandling i min klinik.

I min klinik får du en forsamtale på op til 3 timer. I denne samtale udarbejder vi en behandlingsplan specifikt for dig. Vi udvælger de traumer, du ønsker at arbejde med. Jeg fortæller desuden mere om, hvordan PE (Prolonged Exposure) og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) foregår. Derudover planlægger vi sammen den eksponering, du skal foretage hjemme, og jeg kommer med vigtige opmærksomhedspunkter i forbindelse med denne eksponering.

Jeg tilbyder behandlingen over seks dage, fordelt på tre dage om ugen i to uger. Dagsprogrammet består af 1,5 timer med PE, fysisk træning (som du selv står for), 1,5 timer med EMDR, og 1 times psykoedukation.

Psykoedukationen leveres som videomateriale, med mulighed for uddybninger og eventuelle spørgsmål.

Efter de to uger afholder vi en afsluttende samtale.

Jeg tilbyder ikke fysisk træning i min klinik. Jeg vil dog gerne diskutere med dig, hvilke former for fysisk aktivitet du kan inddrage, men du står selv for denne del af behandlingen. Desuden tilbyder jeg ikke behandlerrotation i min klinik, hvilket betyder, at alle terapisamtalerne vil være med mig. For nuværende er det heller ikke muligt at tilbyde psykoedukationen som et gruppetilbud. I stedet får du adgang til videomateriale.

Samlet pris for Intensiv PTSD behandling 


  • Op til 3 timers forsamtale
  • 6 dage med 3 timers behandling
  • 6 psykoedukation på video
  • 1 time afslutningssamtale/opfølgning

 

       25.200 kr

Er intensiv PTSD behandling relevant for mig?

Ikke alle mennesker med PTSD eller PTSD-lignende symptomer har brug for eller mulighed for intensiv behandling. Nedenfor lister jeg nogle punkter, du kan overveje for at blive klogere på, om intensiv PTSD-behandling giver mening i din situation.

  • I den intensive behandling kommer man igennem op til seks traumer, da man behandler ét traume hver dag. Hvis du ikke tænker, det er relevant at bearbejde så mange traumer, er intensiv behandling ikke oplagt. I så fald vil jeg foreslå terapi med bearbejdning én eller et par gange om ugen, da vi lettere kan tilpasse undervejs ud fra det behov, du har.
  • Hvis man aktuelt befinder sig i en farlig situation, vil intensiv PTSD-behandling ikke være mit førstevalg. Hvis man fx er i et voldeligt forhold, har voldsomme selvmordstanker eller svær selvskade, vil jeg i første omgang have fokus på at hjælpe dig med dette.
  • Økonomisk råderum. I den intensive behandling betaler man en stor sum penge på én gang. Hvis man ikke har mulighed for dette, kan man i stedet lave mere traditionel traumebearbejdning, hvor man betaler fra gang til gang.
  • Hvis man ikke har mulighed for at få hjælp i sit netværk til fx at ordne huslige ting og passe børn, kan det være svært at have overskud til intensiv behandling. Man er meget træt i de to uger, behandlingen står på. Det vil derfor være svært at overskue mange andre opgaver og forpligtelser.
  • Hvis man har et aktivt misbrug. Det er almindeligt at have et misbrug som en form for selvmedicinering, hvis man har PTSD eller PTSD-symptomer. Man skal kunne være afholdende i den tid, den intensive behandling varer, for at behandlingen kan have effekt. Hvis man ikke er i stand til dette, vil jeg i første omgang opfordre til behandling for misbruget og evt. lave individuelt tilrettelagt traumebehandling parallelt med dette. Se her for misbrugsbehandling.

Vil du vide mere?

Hvis du overvejer intensiv PTSD behandling kan du skrive til mig i denne kontaktform. Kontaktformen er GDPR sikret. 


Du er også velkommen til at ringe til mig eller booke en tid, hvor vi kan drøfte dit behov nærmere.    

 
 
 
 
 
unsplash